fbpx

Produkty

SAP Business One je technologicky najvyspelejšie riešenie ERP pre malé a stredné podniky na celom svete. Všetko, čo potrebuje moderná firma v jedinom systéme a stále dostupné v celej firme.

SAP Business One je riešenie pre malé a stredné firmy, ktoré požadujú základnú funkčnosť pre efektívne podnikanie. Umožňuje riadenie procesov účtovníctva, výkazníctva, logistiky a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Pomocou nástrojov umožňujúcich integráciu finančného a predajného riadenia poskytuje priestor pre rýchle rozhodovanie v kritických okamihoch, ako aj on-line prístup ku všetkým informáciám.

 • Ekonomika a financie
 • Logistika a sklady
 • CRM a servis
 • Výroba, plánovanie výroby
 • Výstrahy a schvalovacie procesy
 • Elektronická výmena dát a ED
 • Integrácie s e-shopmi a externými aplikáciami
 • Mobilné aplikácie, webový klient
 • Bi a analytické nástroje
 • najmoderneišia technológia na svete - SAP HANA
  • work-flow firemných procesov
  • on-line interaktívné analýzy
  • In-Memory computing ve standardu
  • technológia pre spracovanie BigData

Popis SAP Business One

SAP® Business One je cenovo prístupné a jednoducho implementovateľné riešenie navrhnuté s cieľom splniť špecifické požiadavky pre malé a stredné podniky. Poskytovaním plne integrovaných finančných a predajných procesov, produkt zabezpečuje pre manažérov prístup k rozhodovaniu na základe reálnych informácií. Je to jedno riešenie navrhnuté pre podporu kľúčových rozhodnutí, ktoré Vám pomáha robiť všetko – zvyšovať ziskovosť, zvyšovať úroveň podnikania a byť konkurencie schopným.

Dnešné ekonomické podmienky kladú špecifické nároky na malé a stredné podniky. Väčšina týchto podnikov dosiahla vrchol; rozvoj nových podnikateľských príležitostí a zvyšovanie ziskovosti je boj ako žiadny iný. Byť úspešný v tomto prostredí, znamená pre tieto spoločnosti potrebu integrovaného riešenia predurčeného pre plnenie ich potrieb. Potrebujú cenovo prístupné, výkonné riešenie, ktoré zaručuje presnosť a kontrolu – ktoré umožní každému vo firme jednoducho prijať potrebné rozhodnutie v reálnom čase. Namiesto oddelených finančných, skladových a predajných aplikácií, malé a stredné podniky požadujú integrované riešenie, ktoré zaručuje jeden komplexný zdroj údajov, kontrolné manažérske nástroje a prehľadnosť predajných procesov.

Toto im zaručuje produkt SAP® Business One – cenovo prístupné a jednoducho implemetovateľné riešenie navrhnuté s cieľom splniť špecifické požiadavky malých a stredných podnikov. SAP Business One poskytuje silné a plne integrované riešenie pre riadenie finančných a predajných procesov, a umožňuje manažérom podľa potreby pristupovať k reálnym informáciám a rozhodovacím procesom. Či máte 5 alebo 500 zamestnancov, riešenie pomáha zjednodušiť realizáciu operatívnych a manažérskych procesov. Využitím jedného dátového zdroja môžu firmy využívať manažérske kontrolné nástroje pre zlepšenie efektivity a sprehľadnenie odbytových procesov. Naviac nástroje manažérskej kontroly umožňujú manažérom pracovať s rentabilnými zákazníkmi, identifikovať nové príležitosti rastu a zamerať potrebné zdroje na dôležitejšie otázky podnikania.

SAP Business One je užívateľsky jednoduchý pre všetkých vo Vašej spoločnosti – od riadiacich pracovníkov až po výkonných zamestnancov.. Moderné vlastnosti a funkcie, ako napr. Drag&Relate™ pre rôzne typy analýz a výkazov, poskytuje jednoduchý prístup k reálnym aplikačným dátam. To znamená aktívne podnikové riadenie.

SAP Business One je revolučné softwarové riešenie od najväčšieho dodávateľa softwarových riešení na svete: spoločnosti SAP. Jedná sa o riešenie ktoré Vám pomáha robiť všetko –efektívnejšie rozhodnutia, sprehľadniť Vaše podnikanie a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Všetky nástroje potrebné pre malé a stredné podniky

Pomocou SAP Business One, Vaši manažéri a zamestnanci majú rozsiahli a efektívnejší prístup k včasným a presným informáciám a preto môžu robiť tak lepšie podnikateľské rozhodnutia. Ponúka široké portfólio nástrojov a funkcií.

SAP Business One poskytuje všetky nástroje potrebné pre:

 • Úspešný rast

SAP Business One je jediné riešenie, ktoré poskytuje CRM systém (Customer Relationship Management – Riadenie vzťahov so zákazníkmi), ktorý obsahuje sledovanie plánu aktivít, riadenie príležitostí, poskytuje databázu informácií o zákazníkoch, strategický predaj a riadenie kontraktov. Integrovaný prístup zabezpečuje komplexný pohľad na každého zákazníka, ktorý zvyšuje rozhodujúcu úroveň spokojnosti a vyhľadáva nové obchodné príležitosti. SAP Business One tiež podporuje Internetový predaj, ktorý umožňuje obchodným partnerom efektívne a precízne vymieňať informácie o produktoch a cenách. Celofiremný prehľad v predajných procesoch poskytuje lepšie porozumenie Vašich zákazníkov., čo napreduje k zlepšeniu vzťahov so zákazníkmi. Kombináciou s hlavnými administratívnymi nástrojmi, to umožňuje spoločnostiam efektívnejšie overovať a ovplyvňovať obchodné procesy, s cieľom získať väčší podiel na trhu.

 • Komplexné znalosti finančných procesov

Tento produkt poskytuje kompletný finančný manažérsky systém, ktorý buduje efektivitu a produktivitu pomocou nástrojov ako je podpora paralelných mien, plánovanie a spracovávanie bankových operácií.

 • Operatívná podpora

Dokonalý systém riadenia skladu – kitting, riadený sklad, viac úrovňové cenníky – podporuje nové účinné workflow použiteľné naprieč celou spoločnosťou.

 • Manažérské podpory

Riešenie poskytuje nástroje potrebné pre zjednodušenie prevádzkových a manažérskych procesov, vrátane online upozornení, riadenie predajných zliav, riadenie výnimiek a schvaľovacie workflow. Jednoduchým presunom časti informácií na obrazovku a ich prepojením s inými informáciami s využitím vlastnosti Drag&Relate.

Manažment má možnosť na základe vlastných skúseností definovať a vykonávať neobmedzené množstvo výkazov. Tieto výkazy napomáhajú sústrediť sa hlavne na vzťahy a transakcie, ktoré sú kritické pre samotné podnikanie.

 • Intuitívne uživateľské rozhranie

Je navrhnuté aj pre menej zdatných výkonných pracovníkov. Produkt poskytuje každému užívateľovi potrebné nástroje na sprístupnenie informácií na oboch, sumárnej ako aj detailnej úrovni. Dôsledkom toho, SAP Business One zabezpečuje vysokú úroveň angažovanosti výkonných pracovníkov, ktorí zvyšujú kvalitu a správnosť každého obchodného procesu.

 • Rozšírenie pre dynamické podnikanie
 SAP Business One je možné integrovať so všetkými riešeniami mySAP™ Business Suite, čím umožňuje spoločnostiam rozširovať svoje systémy v závislosti na zmenách a raste spoločnosti.