fbpx

Zásuvné moduly

By Petr Kelar | Novinky

Zásuvné moduly

Součástí SAP Business One je řada zásuvných modulů, které Vám pomohou uzpůsobit systém svým potřebám. Mají charakter modulů, jaké známe třeba z oblastí serverů. Od chvíle, kdy modul zasunu do systému, jsou jeho funkce k dispozici napříč celým podnikovým systémem.

Modulární systémy

V souvislosti se zásuvnými moduly se můžeme u konkurence občas setkat s takzvanými modulárními systémy, které vycházejí z 90.let, kdy se aplikace postupně programovaly v DOSu. Pro získání dat a práci s nimi je v takovém systému zapotřebí celá řada modulů, které musí být ve správné součinnosti. Kupříkladu pro vystavení faktury v modulárním systému, musí být v součinnosti moduly jako dobropis, zápočet, zákazníci atd. Tyto systémy se jen převlékly do Win nebo SQL, ale uvnitř jsou to ve skutečnosti DOSové aplikace. Ve srovnání s modulárními systémy, jsou ty se zásuvnými moduly velmi stabilní. Modul se chová stále stejným způsobem i v nových verzích systému.

V roce 2012 jsem se v jedné firmě zúčastnil výběrového řízení na volbu firemního ERP systému jako externí konzultant. Mým úkolem bylo cenové srovnání jednotlivých systémů. K mému velkému překvapení byl ten modulární nejdražší.

SAP Business One ve standartu

V případě systému SAP Business one je ve  standardním základu téměř vše, co firma ke svému životu potřebuje. Tedy: účetnictví, finance, banky, sklady, nákupní a prodejní faktury se všemi možnými modifikacemi, MRP, výroba, výstrahy, schvalovací procesy, servis, personalistika, EDI, integrační platforma, mobilní technologie, interaktivní analýzy a spoustu dalších důležitých nástrojů.

Na západ od našich hranic se SAP Business One implementuje právě v této standardizované podobě u více jak 80-ti % instalací. A vše funguje. Ale u nás .. u nás to prostě tak jednoduše nejde. My jsme národ programátorů a velká řada z nás se po revoluci stala programátorem. Stačilo si koupit, nebo lépe někde „stáhnout“ Foxku. Za 25 let nastal paradox, že tady u nás všichni všechno umí naprogramovat. Život ale ukazuje, že to není nejlepší cesta. Trh s ERP v ČR je světovým unikátem co se týká počtu dodavatelů ERP na počet obyvatel. Jak se v tom má chudák manažer, který vybírá ERP, vyznat.

About the Author

Informačními technologiemi se zabývám již od roku 1993. Žiji v Olomouci se svou ženou. Mám 3 dospělé syny. Stále mě baví moderní technologie, k tomu rád vařím a degustuji dobrá vína.