fbpx

Produmex WMS

By Petr Kelar | Novinky

Produmex WMS obsahuje několik modulů:

  • Produmex WMS - efektivní správa skladů a skladových lokací
  • Produmex Scan - nástroj na čtení čárových a 2D kódů pro zrychlení práce ve skladu
  • Produmex Trucks
  • Produmex Weigh
  • Produmex Connect

Produmex WMS

Zvyšuje produktivitu v dodavatelském řetězci pomocí efektivní správy skladů

Správa skladů Produmex WMS je kompletní řešení pro SAP Business One. Transformuje vaše logistické procesy do jemně vyladěných operací, které zvyšují produktivitu a ziskovost v dodavatelském řetězci. Systém správy skladu podporuje více skladů a operátorů, zpracovává velké objemy transakcí a přitom udržuje vysoký výkon.

V současné době je většina společností součástí globálního dodavatelského řetězce, který vyžaduje rychlost, obratnost, sledovatelnost a často i soulad.

Síla správy skladu spočívá v úplném pokrytí požadavků. Od jednoduchých procesů transakcí se zásobami, přes podporu poznávacích značek až po strategie přidělování zásob zaměřené na zákazníka.

Propracovaná správa dávkových atributů logistických pohybů výrazně zefektivňuje řízení skladového hospodářství firmy.

Úplná zpětná a dopředná dosledovatelnost pohybů artiklů s šaržemi a jejich atributů, expirací a výrobních čísel umožňuje rychle a snadno plně vyhovět požadavkům zákazníků.

S využitím nástroje Produmex Scan získáte také nástroj, díky němuž lze zvýšit efektivitu práce ve skladu až 10krát oproti manuálnímu zpracovávání transakcí. Zpracování většího množství transakcí za kratší čas, navíc s vyšší přesností zvyšuje produktivitu ve všech oblastech skladů.

Klíčové benefity Produmex WMS

  • Snížení nákladů na zásoby a provoz

Produmex WMS vám umožní zefektivnit vaše skladovací operace, zlepšenou sledovatelností zásob a strukturu skladové zásoby s požadavky zákazníků. Kombinace zvýšené produktivity a lepší kontrolou plnění objednávek zákazníků vám přinese snížení nákladů na provoz skladového hospodářství.

  • Snímání čárových kódů poskytuje větší přesnost než manuální zpracování

Snadné zpracování běžných artiklů, sériových čísel, šarží a expirací u sledovaných artiklů v kombinaci se skladovými místy, zónami a strukturou lokačních skladů pomáhá dosáhnout téměř 100% přesnosti evidence inventáře nejen na základě množství, ale také detailně na úrovni jednotlivých lokací.

  •  Zvýšení spokojenosti zákazníků dodržováním dohod a jejich objednávek

 Vylepšená sledovatelnost produktů a podpora standardů GS1 v kombinaci se sledováním SSCC zvyšují shodu s požadavky zákazníků.

SSCC (Serial Shipping Container Code)

Pro označování logistických jednotek, například palet či kontejnerů, je v Systému GS1 určen tzv. SSCC kód (Serial Shipping Container Code). Je povinně součástí každé GS1 logistické etikety v provedení čárového kódu GS1-128.

Tato číselná struktura je 18 místná. Je tvořena tzv. logistickou variantou, přidělenou emitentem, která může mít hodnotu 0–9. Následuje GCP, pořadové/sériové číslo logistické jednotky a kontrolní číslice.

Produmex Scan

Mnohonásobně zrychluje práci ve skladu a výrazně snižuje chybovost obsluhy

Produmex Scan je snadno implementovatelné řešení, které automatizuje identifikaci a čtení artiklů on-line ve skladové evidenci SAP Business One (to znamená skutečně v reálném čase, například SAP mám v Praze a sklad v Olomouci).

Produmex Scan je možné využít pro zefektivnění identifikace při příjmu zboží a verifikaci dodaného zboží včetně šarží a expirací (s využitím standardů GS1), přeskladnění mezi sklady a skladovými lokacemi, výdej ze skladu a lokací včetně použití standardního nástroje SAP - "přípravy k odběru a balení". A dále lze tento produkt použít efektivně při provádění inventur ve skladech a na jednotlivých skladových lokacích.

Ideálním uživatelem tohoto produktu je ten, kdo hledá velmi snadný způsob implementace technologií čárových kódů ve skladu bez nutnosti vývoje aplikací na míru.  

Aplikace Produmex Scan je cenově cca 1/10 ceny oproti aplikacím vyvíjeným na míru dle požadavků zákazníků.

Síla Produmex Scan spočívá v jednoduchosti nasazení i použití, zatímco velké množství transakcí není vůbec žádným problémem: snadno použitelné i vysoce výkonné, navíc vše v reálném čase.

Produmex Trucks

Dosledovatelnost pohybu jednotlivých sériových čísel a šarží a jejich atributů

 Padělání se v posledních letech změnilo v obrovský globální problém, který představuje obrovské hrozby pro vlády států, různá odvětví a v neposlední řadě také pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Ve zdravotnictví a biologických vědách se padělání léčiv stalo hlavní výzvou pro výrobní a distribuční společnosti léčiv a jde o to, aby tyto subjekty chránily své investice do výzkumu a vývoje a v neposlední řadě také své zisky. Velmi důležitou oblastí pak je pak bezpečnost uživatelů takových léčiv a pacientů.

V boji proti padělání existuje celá řada předpisů a opatření, která by měla zajistit integritu dodavatelského řetězce. Serializace jednotlivých položek a schopnost je sledovat na úrovni jednotlivých položek v celém dodavatelském řetězci může poskytnout odpověď k zajištění pravosti a bezpečnosti léčiv od výrobce k jednotlivému pacientovi.

V této souvislosti Produmex vyvinul řešení Serialization, Tracking and Tracing speciálně určené pro malé a středně velké podniky (SME) a ​​smluvní výrobní organizace (CMO) v Life Sciences Industries.

Produmex Track je softwarové řešení, které umožňuje podnikům integrovat své administrativní obchodní procesy s logistickými a výrobními procesy svých skladů a výrobních míst. Tím, že Produmex Track zachycuje a zaznamenává všechny relevantní informace (sériová čísla, šarže, atributy šarží atd.) V rámci příchozích, interních, výrobních a odchozích logistických procesů, může zajistit úplné sledování, veškerých artiklů vstupujících do logistického řetězce.

Produmex Weigh

Přesné a důsledné vážení všech typů materiálů

 Produmex Weigh je řešení pro vážení a vydávání pro SAP Business One určené pro regulovaná průmyslová odvětví, jako jsou potraviny a nápoje a farmaceutika.

Tradičně spravováno v rámci podniku pomocí samostatné aplikace s rozhraními systému ERP pro recepty, výrobní zakázky a zásoby. Produmex Weigh spojuje provozní úkol vážení a dávkování přísad a tisk štítků v rámci procesu toku materiálu spravovaného produktem Produmex WMS. Tím je podporováno vychystávání ze skladu a příprava surovin připravených k výrobě, přičemž je zajištěn jediný zdroj záznamů a zvyšuje sledovatelnost produktu.

Vážení je jedním z nejdůležitějších kroků v potravinářském a nápojovém průmyslu a pokud je dávkování nepřesné, šarže / šarže může být vyřazena, což má dopad na ziskovost podniku a služby zákazníkům. Produmex Weigh zajišťuje přesné a konzistentní vážení všech typů materiálů, zobrazování pokynů na obrazovce prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní, což zaručuje shodu s postupy cGMP.

Produmex Connect

Rozhraní pro propojení jakýchkoliv vah do systému skladu

 

Automatizujte zaznamenávání údajů o hmotnosti

Produmex Connect je rozhraní pro měření váhy umožňující připojení různých vah prostřednictvím různých komunikačních protokolů k aplikaci Produmex Weigh. Toto integrované řešení lze použít v různých průmyslových odvětvích, včetně biologických věd, potravin, chemických látek, sypkých kapalin a sypkých surovin.

About the Author

Informačními technologiemi se zabývám již od roku 1993. Žiji v Olomouci se svou ženou. Mám 3 dospělé syny. Stále mě baví moderní technologie, k tomu rád vařím a degustuji dobrá vína.