fbpx

Analytické technologie v SAP HANA

By Petr Kelar | Novinky

V SAP Business One, především pak ve verzi HANA, mám ve standardu k dispozici komplexní analytický nástroj pro práci s daty, jejich prezentaci uživatelům, případně k distribuci dat pro další analytické zpracování ať už v MS Excel, SAP Analytics Cloud, mobilních aplikacích napojených na SAP a podobně. 

Využitím standardních analytických nástrojů snížíte náklady na zpracování a analýzy vašich dat. Už žádné cizí BI nástroje, datové OLAP kostky a další náklady spojené s provozováním takových technologií. Vše máte dnes k dispozici ve standardu SAP Business One. Redukujte náklady, ale zvyšte svou produktivitu konzumací (užitím) správných dat ve správném čase. 

Samozřejmě k tomu, abyste mohli získávat správné informace potřebujete primární data - faktury, příjemky, výdejky, nabídky poptávky .. no prostě běžná data, která se pořizují na různých místech Vašeho podniku. Jste si ale jisti, že data vznikají ve správný čas (on-line), a že jsou pořízená správně? Na ověření tohoto stavu máte v SAP Business One k dispozici hodně standardních nástrojů (validační funkce, výstrahy, povinná pole ...) využijte je.

K tomu, aby bylo možné efektivně použít standardní analytické nástroje SAP Business One musíte mít jistotu, že primární pořizování dat má svá pravidla a že je všichni uživatele skutečně dodržují. 

Velmi důležitou oblastí (mnohdy velmi podceňovanou) je analýza a designe budoucích výstupů, sestav, dashboardů a KPI. Zdá se to jednoduché. Manažer řekne co potřebuje a SAP mu to poskytne. Ano, ale pouze za předpokladu, že v systému existují pro takový výstup ta správná data. Takže mnohdy analýza reportovacích, a především analytických potřeb s sebou přinese i změnu v pořizování primárních dat. 

Pokud máme data a prošli jsme si trnitou cestou analýzy analytických potřeb jednotlivých manažerů, je třeba vytvořit designe "kalkulačních datových pohledů" (klidně tomu můžeme říkat datová kostka). Velkou výhodou je ale skutečnost, že v SAP Business One ve verzi HANA již není potřeba taková data pro budoucí analýzy někam ukládat ve formě další databáze - kostky). 

A posledním krokem pak bude rozhodnutí, jakými nástroji budou analytická data "konzumována" (používána). SAP Business One již ve standardu přináší velkou škálu možností.

Jedna z nich je využití klasického kokpitu uživatele. Je to nástroj, který může potřebná data zobrazovat přímo na pracovní ploše SAP Business One. Také je může umísťovat na různé formuláře, aby byly viditelné již při primární práci se systémem. Vhodné je užívat takové analytické technologie například na kartě obchodního partnera, nebo na prodejních dokladech (nabídka, zakázka, vydaná faktura). 

Druhou možností je taková data zobrazit v MS Excel (on-line, off-line) a umožnit uživatelům taková data drilovat a popřípadě je analyticky důkladně prozkoumat. Prostředí MS Excel je velmi používané a známe, takže práce s tímto nástrojem nevyžaduje žádné speciální zkušenosti. 

Dalším zajímavým nástrojem může být samotný reportovací nástroj Crystal Reports, který je opět standardním nástrojem SAP Business One.  Tento má výhodu především v tom, že výstupy lze jednoduše překlopit do PDF formátu a dále je distribuovat a dále tyto výkazy lze velmi efektivně užívat v mobilních aplikacích, které lze napojit na SAP Business One. Některé jsou zdarma, jiné jsou placené. Jen je třeba umět si vybrat. 

Tady si dovolím prezentovat svou osobní zkušenost. I přesto, že mám přístup k SAP kdykoliv odkudkoliv, já sám používám sadu 5 sestav (výkazů) v Crystal Reports, které mi poskytují trvale on-line informace o stavu mé firmy, kdekoliv, kdykoliv a především rychle. To rychle je pro mně zásadní a dosahuji to tím, že používám mobilní aplikaci SAP Business One, a to jak pro Android, tak i pro iOs (mobil, iPad). O mých 5-ti sestavách se zmiňuje zde ...

Čtvrtým nástrojem, který bych tady rád zmínil, je nástroj SAP Cloud Analytics. Je to analytická umělá inteligence, která umí udělat s daty "kouzla" již ve standardním nasazení. Samozřejmě, že je možné data a především výstupy upravovat dle potřeb "spotřebitelů". Tato technologie (jak je uvedena v názvu) je cloudová a je možné tento systém on-line propojit přímo na produktivní data zákazníka a nad nimi pak definovat analytické scénáře. 

Klíčové přínosy

Plánování a porovnání výsledků v reálném čase

Dosáhněte bezkonkurenční rychlosti zpracování dat z různých datových zdrojů a tato data porovnejte s vašimi plány. 

Snížení nákladů na analýzy a prezentace dat

Získejte podrobnější informace o vašem podniku s menším úsilím a náklady díky vylepšené analytice. Získávejte informace automaticky analyzujte data, spusťte simulace a předpovídejte budoucí události.

Rychlá rozhodnutí nad správnými daty

Provádějte svá významná a strategická rozhodnutí na základě přesných a on-line správných dat. ​Naučte vaše systémy poskytovat informace ve správný čas a ve 100% kvalitě

Klíčové možnosti 

Reporting a analýzy dat

Umožněte vašim klíčovým uživatelům pochopit trendy a hlavní příčiny stavu vašeho business pomocí snadno použitelných standardních nástrojů BI SAP pro matematické analýzy stavu vašich procesů a vašeho business.

Vizualizace dat a výsledků

Vytvářejte působivé vizualizace BI, dashboardy a analytické aplikace dat pro hodnocení rizik, zlepšení efektivity, prezentaci výsledků a identifikaci příležitostí ve Vašem business standardními nástroji SAP.

Integrace s MS Office

Pomocí intuitivních nástrojů Office můžete filtrovat a manipulovat s daty, identifikovat trendy a mezní hodnoty v aplikaci MS Excel a sdílet výsledky v prezentacích aplikace MS PowerPoint, nebo MS SharePoint

Pokud Vás tato informace zaujala, neodkládejte to a zavolejte, nebo napište mi. Případně si objednejte konzultaci zdarma zde. Stačí kliknout na zvýrazněný text :). 

About the Author

Informačními technologiemi se zabývám již od roku 1993. Žiji v Olomouci se svou ženou. Mám 3 dospělé syny. Stále mě baví moderní technologie, k tomu rád vařím a degustuji dobrá vína.